חשיבות צילום אגן

 במועדון שלנו, בגזע הויז'לה אין חובת צילום אגן, אך למרות זאת אם אתם מתכוונים להרביע

את הכלבה שלכם או להשתמש בזכר שלכם לצורך הרבעות אני ממליץ לכם לעשות צילום

אגן ולהגישו לפיענוח להתאחדות הישראלית לכלבנות, למען השקט הנפשי שלכם ושל

הדורות הבאים. צילום אגן עולה כ 450 ש"ח והגשת הצילום להתאחדות לפיענוח עולה 90 ש"ח נוספים