תעודת יוחסין וחשיבותה

רבים נוטים לחשוב שתעודת יוחסין נועדה על מנת שכלב יוכל להשתתף בתערוכות, אך הם טועים. מטרתן של תעודות היוחסין היא קודם כל מעקב ורישום אחר השושלת של הכלב המדובר על מנת שבהמשך תהיה אפשרות לחקור את מקורותיו ועברו של הכלב ובעתיד לבחור בשידוך מתאים על מנת שהגורים של השידוך יהיו בריאים יותר וטובים יותר

התעודה מפרטת בתוכה מס' דורות אחורה את השושלת של הכלב המדובר, הישגים בתערוכות, מבחני עבודה שצלחו, בדיקות רפואיות שעברו כגון בדיקת אגן, בדיקות גנטיות ותוצאותיהן. תעודות לא יכולות להבטיח שהכלב שאתם קונים בריא לחלוטין ולא יחלה לעולם אך התעודות מצמצמות את הסיכוי למחלות בעתיד כיוון שקיימים מנגנוני בקרה ותנאים בהם יש לעמוד על מנת שלהורים ולגורים יהיו תעודות

התעודות כשלעצמן עולות כ 150 ש"ח והסיפור שמספרים בעלי המלטה ללא תעודות שהתעודות מייקרות את הגור הן מעשיות, הסיבה שכלבים עם תעודות יקרים יותר היא שבעלי ההמלטה לרוב משקיעים יותר בהורים ובגורים על מנת להבטיח שהשגר יהיה מוצלח ככל הניתן